Θα σας ξενίσουν κάποιες συμπεριφορές και θα είναι κυρίως συνεργατών. Μην περιμένετε να σας ενημερώσουν για τις νέες συνθήκες. Ενδεχομένως να μην σας πει κανείς τίποτα. Αναζητήστε πληροφορίες για θέματα της καθημερινότητας και πρακτικά ζητήματα.

 

Η επικοινωνία με φιλικά σας πρόσωπα έστω και μέσω διαδικτύου σας δίνει χαρά και μπορεί να κάψετε το φαί στο φούρνο αν ξεχαστείτε. Ο χρόνος στον υπολογιστή κυλάει διαφορετικά.