Μια καινούρια γνωριμία θα ανοίξει νέες προοπτικές και πολλά μπορεί να αλλάξουν μέσα στο προσεχές διάστημα. Δώστε έμφαση στην προώθηση των ταλέντων σας και στο δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς σας.

 

Θέματα υγείας ηλικιωμένων θα σας προκαλέσουν ανησυχία και θα εστιάσετε σε οικογενειακά σας θέματα.