Η ανάγκη σας για δημιουργία οικογένειας μπορεί να ενταθεί έπειτα από μια κοινωνική υποχρέωση στην οποία θα παραβρεθείτε και είναι ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει εντάσεις αν δεν συμβαδίζουν οι επιθυμίες σας με αυτές του/ης συντρόφου σας. Μην πιέζετε καταστάσεις.

 

Έχετε την τάση να παριστάνετε τους υπεράνετους όταν προσελκύει το ενδιαφέρον σας κάποιος/α, με αποτέλεσμα να περνάτε συγκεχυμένα μηνύματα και να μην ξέρουν πώς να σας φερθούν. Καλή η άνεση, μέχρι ενός σημείου.