Η Σελήνη στον Λέοντα σε δυσαρμονικές όψεις με τον Κρόνο, τον Πλούτωνα και τον Άρη, καθιστά δύσκολη την προσαρμογή στη ρουτίνα της καθημερινότητας, προκύπτουν και κάποιες δυσκολίες που μπορεί να αφορούν οικονομικά θέματα, οπότε θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια.

 

Επικοινωνιακά προβλήματα δημιουργούν αστάθεια στην ερωτική σας ζωή και δεν είστε σίγουροι καθώς δεν είναι τίποτε ξεκάθαρο. Ενδεχομένως να μεγαλοποιείτε κι εσείς λίγο τα πράγματα.