Αν πρόκειται να ασχοληθείτε με κάτι σημαντικό, περιορίστε τις ευθύνες σας και αφήστε τις εξυπηρετήσεις για κάποια άλλη στιγμή που θα έχετε περισσότερη ευχέρεια χρόνου. Τα οικονομικά σας σάς επιτρέπουν να κάνετε προγραμματισμό των εξόδων σας και φεύγει ένα μεγάλο βάρος από πάνω σας.
Κάνετε συνεχώς το μεσολαβητή προκειμένου να αποτρέπετε τη δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων, ωστόσο καλό θα είναι να αποστασιοποιηθείτε για κάποιο χρονικό διάστημα από όλους όσους σας φορτίζουν.