Σήμερα σας περιμένουν ευχάριστες εκπλήξεις τους γεννημένους του 1ου δεκαημέρου με το εξάγωνο Σελήνης - Ουρανού και θα αφορούν θέματα σπουδών ή επαφές με το εξωτερικό. Ενδεχομένως να βρεθείτε σε δίλημμα αν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, ωστόσο είναι μια καλή στιγμή. Ακούστε τη διαίσθησή σας.
Προσπαθείτε να αφήνετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας κάποιες δυσάρεστες στιγμές, όμως κάποια γεγονότα σας επαναφέρουν σε καταστάσεις που θέλετε να ξεχάσετε. Μην σπαταλάτε φαιά ουσία.