Το κόστος των αποφάσεών σας το αναλαμβάνετε αποκλειστικά εσείς. Μην αισθάνεστε λοιπόν την ανάγκη να ζητήσετε την άδεια οποιουδήποτε για να εκφραστείτε, να δράσετε αλλά και να σφάλλετε. Καλύτερα να μάθετε από τα δικά σας λάθη παρά από άψυχες συμβουλές άλλων.

Σε άνοδο τα ερωτικά σας- σε στασιμότητα τα επαγγελματικά.