Η τύχη είναι με το μέρος σας καθώς πραγματοποιείται το τρίγωνο του Άρη με τη Σελήνη και τον Δία, που σημαίνει πως θα έχετε κάποια θετικά νέα που θα αφορούν σε μία συνεργασία. Μετακινήσεις, επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών θα διευκολύνουν τις προσπάθειές σας, ενώ θα διαδοθεί η φήμη σας μέσω τρίτων. Περιορίστε τις ευθύνες σας, ώστε να αποφύγετε λάθη και παραλείψεις.