Μαγνητίζεστε από αυτό που δεν μπορείτε να έχετε, μέχρι να το κατακτήσετε και να χάσετε το ενδιαφέρον σας. Και δεν είναι απαραίτητο να έχει να κάνει με τα ερωτικά σας. Μπορεί να είναι κάποιο σημαντικό απόκτημα. Ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο αυξάνει τις φιλοδοξίες σας, όμως μπορεί να υπερεκτιμήσετε μία κατάσταση και πρέπει να είστε προσεχτικοί.