Με την είσοδο της Σελήνης στον Αιγόκερω, ενεργοποιείται ο τομέας των χρημάτων και καθώς συμπληρώνει την πολυαστρία που υποδηλώνει έντονη κινητικότητα, κάτι καλό μπορεί να βγει μέσω μιας επένδυσης. Η μέρα ευνοεί την κερδοσκοπία, αρκεί να είναι μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο και την καλλιτεχνική δημιουργία. Αξιοποιήστε την έμπνευσή σας.

 

Ένας νέος έρωτας που ξεκινά με πολύ πάθος θα σας κάνει να σκέφτεστε το μέλλον τη σχέσης πολύ έντονα, όμως μη βιάζεστε και βιώστε τις στιγμές. Με το πλήρωμα του χρόνου θα καταλάβετε αν αξίζει να δεσμευτείτε. Τώρα είναι πολύ νωρίς.