Αναζητήστε μια νέα πηγή εσόδων ή αλλάξτε ριζικά τις μεθόδους σας προκειμένου να ανταποκριθείτε στον ανταγωνισμό. Παρωχημένα μέσα θα σας προκαλέσουν στασιμότητα και θα προσπαθείτε να ρίξετε το βάρος στους εξωγενείς παράγοντες.

 

Η ερωτική σας ζωή αποκτά ενδιαφέρον κι επιτέλους θα ξεκολλήσετε από έναν έρωτα που δεν είχε ανταπόκριση. Η βελτίωση της εμφάνισής σας θα ανεβάσει το ηθικό σας.