Η εβδομάδα ξεκινά με κάποιες ενθαρρυντικές εξελίξεις που αφορούν κοινούς πόρους και θα καταφέρετε να διευθετήσετε οφειλές Δημοσίου. Ενδεχομένως να βελτιωθούν τα οικονομικά σας μέσω του/της συζύγου, ή μπορεί να σάς στηρίξει ένα ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας.

 

Οι γεννημένοι του 3ου δεκαημέρου είστε συνεχώς στην τσίτα και σήμερα που ο Ερμής είναι σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα μπορεί να αντιδράσετε ακραία αν σάς δυσαρεστήσει κάποιος/α.