Η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου σάς βρίσκει με έντονες τάσεις μοναχικότητας και θα ασχοληθείτε με τη βελτίωση του ψυχισμού σας, καθώς στις 2/10 πραγματοποιείται η Πανσέληνος στον Κριό, πάνω στον άξονα υγεία - εργασία. Ειδικά εσείς που τα δώσατε όλα στην προσπάθειά σας να αντεπεξέλθετε στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, θα πρέπει να ρίξετε τους ρυθμούς σας. Οι δυσαρμονικές όψεις Ήλιου - Ουρανού καθιστούν δύσκολη τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και δεν είναι κατάλληλη στιγμή για αλλαγή πορείας. Την ίδια μέρα εισέρχεται ο κυβερνήτης σας Αφροδίτη στην Παρθένο και φωτίζει την ερωτική σας ζωή, ενώ ενισχύει και τη δημιουργική σας διάθεση. Μέχρι τις 29/10 οι απολαύσεις θα αποτελέσουν προτεραιότητα και οι γονείς θα αφοσιωθείτε στις ανάγκες των παιδιών. Στις 4/10 επιστρέφει ο Πλούτωνας σε ορθόδρομη πορεία, συμβάλλοντας στην πνευματική σας ανάταση.