Βλέποντας, επί τρεις δεκαετίες, την γη να αλλάζει από το διάστημα

Δείτε πώς μετασχηματίζεται το ανάγλυφο της γης

LIFOTEAM,

Το υλικό τραβήχτηκε από δορυφόρο από το 1984 έως  το 2016.

Lifo Picks