Κατόπιν κοινοποιήσεως της από 28/3/2018 εξώδικης πρόσκλησης με αίτηση επανόρθωσης προς αποκατάσταση προσβολής σύμφωνα με το άρ. 37 του Ν. 4356 (ΦΕΚ 181 Α΄/24.12.2015), του βουλευτή Κωνσταντίνου Κατσίκη κατά της LIFO, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα –Βουλής 22 και εκπροσωπείται νόμιμα, καταχωρείται στην παρούσα θέση το παρακάτω κείμενο, κατόπιν εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς: το περιεχόμενο της στήλης MINIMAL IS FOR PUSSIES  όπως μπορεί οποιοσδήποτε αναγνώστης να διαπιστώσει ανατρέχοντας σε όλα τα εκεί δημοσιευμένα κείμενα, έχει σατιρικό και όχι ειδησεογραφικό περιεχόμενο, είναι δηλαδή στήλη σκωπτικού σχολιασμού της επικαιρότητας. Προς επίρρωση αυτού, δηλώνουμε ότι αναφέρθηκαν στην στήλη της 3/12/1016 οι λέξεις «ακροδεξιό απολίθωμα», «κρετίνος»και «ομοφοβικός πολιτικάντης» στο προαναφερθέν  σκωπτικό και σατιρικό πλαίσιο και ουδεμία πρόθεση υπήρξε να πληγεί η τιμή και η υπόληψη του  βουλευτού κου Κωνσταντίνου Κατσίκη.