8o Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης

Το πρόγραμμα του 8oυ Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης

«Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση ως πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας», το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022, στο Αμφιθέατρο 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

 

Το Φόρουμ είναι αφιερωμένο στη Διεθνή Ημέρα Μεταναστών, που γιορτάζεται στις 18 Δεκεμβρίου, και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Έδρα UNESCO και Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) και από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων.

 

Σκοπός του Φόρουμ είναι να θέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για τον ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης ως σημαντικού πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας. Οι σύγχρονες, παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες της γνώσης και του ρίσκου (Beck, 2015) επηρεάζονται δραματικά από κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, από συγκρούσεις, από την κλιματική αλλαγή αλλά και από την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Οι σύγχρονες κοινωνικότητες είναι όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένες, ενώ η διαρκής παρουσία του διαφορετικού «άλλου» αναθεωρεί τις μεγάλες εθνοκεντρικές αφηγήσεις. Τα άτομα εμπλέκονται σε ένα αναστοχαστικό πρότζεκτ αυτοκαθορισμού (Giddens, 1991) σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο πλαίσιο προτάσσοντας πολυσχιδείς ατομικές αφηγήσεις και δημιουργώντας κοινωνίες πολιτισμικής «απόκλισης». Ωστόσο, οι διαφοροποιημένες βιογραφίες και οι διαπολιτισμικές ικανότητες αποτελούν σημαντικό παραγωγικό πόρο (productive diversity) για τις κοινωνίες μας και στηρίζουν την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη για να είναι παραγωγική και δίκαιη θα πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συμπερίληψη και την αποφυγή προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα ξαναμαθαίνει να ζει μαζί με το διαφορετικό μέσα από την κοινωνική καινοτομία, τον διαπολιτισμικό διάλογο, και τη διαμεσολάβηση.

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Φόρουμ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές παρουσιάσεις, να συζητήσουν και να υποβάλουν ερωτήματα στους/στις ομιλητές/τριες σχετικά με το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης στο σύγχρονο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής μετάβασης.

 

Στο Φόρουμ θα γίνει εκτενής αναφορά στο Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση», το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Το πρόγραμμα αυτό εγκαινιάζει έναν κοινό επιστημονικό χώρο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης με στόχο τις συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων/στελεχών της εκπαίδευσης και την πρακτική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διαμεσολάβησης. Είναι δε ανοιχτό σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς αλλά και στα στελέχη όλων των φορέων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διαμεσολάβηση. Το κοινό ΠΜΣ προσφέρει αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση με την αρωγή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

 

9.30-10.00 - Εγγραφές

 

10.00-10.15 - Χαιρετισμοί 

 

- Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής, Έδρα UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

- Δρ Δημήτριος Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας & Διά βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων

 

- Κώστας Παπαθανασίου, Γραφείο κεντρικής Ελλάδος Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ

 

Συντονισμός: Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση ως πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας Συντονισμός: Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης, Έδρα UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 

10.15-11.15 

- Δρ Δημήτριος Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας & Διά βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων: «Διαπολιτισμικός διάλογος, τοπική κοινωνία και προκλήσεις στην περίοδο της κρίσης».

 

- Δρ Δήμητρα Μακρή, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Λάρισας: «Η ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής ικανότητας ως βασικό προαπαιτούμενο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας».

 

- Κώστας Παπαθανασίου, Γραφείο κεντρικής Ελλάδος Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ: «Διαπολιτισμικός διάλογος και συμμετοχή στα κοινά μέσα από θεσμικά όργανα».

 

- Δρ Αναστάσιος Βασιλειάδης, Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας: «Η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία».

 

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - Συμπερίληψη και Εκπαίδευση

Συντονισμός: Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

11.15-11.30 - Πολυξένη Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών: «Πολυγλωσσική εκπαίδευση: Αναγκαιότητα και πρόκληση».

 

11.30-11.45 - Βασιλική Φωτοπούλου, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών: «Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού ως συνιστώσα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση».

 

11.45-12.00 - Δρ Γεώργιος Σόρκος, ΣΕΠ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: «Μαθητικές φωνές και κριτικός διαπολιτισμός: Από τη διαπολιτισμική υπευθυνότητα στην άτυπη ηγεσία».

 

12.00-12.15 Συζήτηση

 

12.15-12.45 Διάλειμμα

 

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση

Συντονισμός: Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

12.45-13.00 - Μαρία Βλαχάδη, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση ως εργαλείο διαχείρισης της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης.

 

13.00-13.15 - Γεωργία Καραγιάννη, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: «Πρακτικές συμπερίληψης και διαμεσολάβησης στη δημόσια εκπαίδευση».

 

13.15-13.30 - Σπυριδούλα Γιάκη, Υπ. Διδάκτορας και Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών: «Η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση ως πυλώνας συμπερίληψης και επαγγελματικής πρακτικής».

 

13.30-14.00 - Σύνοψη και Συζήτηση

Συντονισμός: Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Είσοδος ελεύθερη.

Θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα.

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ