Εικόνες από τον Πειραιά και την τελευταία δουλειά του INO. Το mural έχει τίτλο «We have the power». Ένα παιδί κοιτάζει την προτομή του φιλόσοφου Δημόκριτου.  Ο καλλιτέχνης έδωσε συνέντευξη στο National Geographic και η δημιουργία του έργου είναι μέρος ενός ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στην χώρα μας. –Β.Μ