Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος της έντυπης Λάιφο :)