Πάρος, 1965-1975 / Φωτογραφία Ζαχαρίας Στέλλας© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Πάρος, 1965-1975 / Φωτογραφία Ζαχαρίας Στέλλας© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

 

 

Πάρος, 1965-1975 / Φωτογραφία Ζαχαρίας Στέλλας© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Πάρος, 1965-1975 / Φωτογραφία Ζαχαρίας Στέλλας© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

 

 

Ήπειρος, 1957 / Φωτογραφία Κώστας Μπαλάφας©  / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Ήπειρος, 1957 / Φωτογραφία Κώστας Μπαλάφας© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

 

 

Ανάσταση στο ναό Τριών Ιεραρχών - Σκιάθος, Απρίλιος 1950 / Φωτογραφία Δημήτρης Χαρισιάδης©  /Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Ανάσταση στο ναό Τριών Ιεραρχών - Σκιάθος, Απρίλιος 1950 / Φωτογραφία Δημήτρης Χαρισιάδης© /Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

 

 

Πάρος, 1965-1975 / Φωτογραφία Ζαχαρίας Στέλλας© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη...
Πάρος, 1965-1975 / Φωτογραφία Ζαχαρίας Στέλλας© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη...

 

 

Ψήσιμο αρνιών σε στρατώνα 1930 / Φωτογραφία του Περικλή Παπαχατζιδάκη© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Ψήσιμο αρνιών σε στρατώνα 1930 / Φωτογραφία του Περικλή Παπαχατζιδάκη© / Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

 

via