Στο Περιβόλι του Ουρανού. Χορογραφία και εκτέλεση: Κώστας Σκανδαλίδης. Παλαμάκια: Άκης Τσοχαζόπουλος.

Απουσιάζουν πολλοί, αλλά είναι ωσεί παρόντες.