Λευτέρης, Άννα, Μένης: από το facebook της Άννας Κοκκίνου. Σε πιο ευοίωνη εποχή.