Δείτε την εικόνα:

 

 

 

 

 

Οι δικές μου τέσσερις:

honest

passionate
insecure
wrestless

:)