Στη δημοσιότητα οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού 2016 που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στη δημοσιότητα οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού 2016 που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Facebook Twitter
0

Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, η απασχόληση, ιδιαίτερα για τους νέους και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, προβάλλονται ως οι πολιτικές προτεραιότητες στο σχέδιο προϋπολογισμού 2016, που ήλθε σε πρώτη ανάγνωση σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο και το οποίο ενέκρινε η Ολομέλεια.


Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ο προϋπολογισμός του 2016 «προικοδοτείται» με 157.427,5 εκατομμύρια ευρώ για τις πιστώσεις αναλήψεων και 146.459,5 εκατομμύρια ευρώ για τις πιστώσεις πληρωμών.


Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το εν λόγω σχέδιο προϋπολογισμού με ευρεία πλειοψηφία: 434 ψήφους υπέρ, 185 κατά και 80 αποχές.


« Η σημερινή ψήφος του ΕΚ δείχνει μια μεγάλη ενότητα, μια μεγάλη πλειοψηφία στο εσωτερικό του» δήλωσε μετά την ψηφοφορία και στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο εισηγητής Ζ. Μ. Φερνάντες. «Πρόκειται για μια πλειοψηφία που μας δίνει δύναμη για τη διαπραγμάτευσή μας (με το Συμβούλιο)» πρόσθεσε.


Στην έκθεση τονίζεται το γεγονός ότι η Ένωση «αντιμετωπίζει σήμερα την πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (...) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούν εξαιρετικά χρηματοδοτικά μέσα, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».


Ως εκ τούτου προβλέπεται μια αύξηση κατά 1.161 εκατ. ευρώ για τους Τομείς 3 και 4 που αφορούν, στην «Ασφάλεια και Ιθαγένεια» και στην «Ευρώπη στον κόσμο». «Οι πρόσφυγες είναι θύματα, δεν είναι ένοχοι, γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε μειώσεις στα προγράμματα αλλά αντίθετα θα πρέπει να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής» υπογράμμισε ο εισηγητής.
Το ΕΚ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με προτεινόμενες από το Συμβούλιο περικοπές και αποκαθιστά όλες τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού, ήτοι: 563,6 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1.421, 8 εκατ. σε πιστώσεις πληρωμών.


Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης «τη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής για τα προγράμματα συνοχής και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό».


Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ειδική αναφορά στην Ελλάδα σχετικά με την υπόσχεση της Κομισιόν το καλοκαίρι για χρηματοδότηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το ΕΚ δεν επιθυμεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά μέσω αναδιακατανομής από τα χρήματα άλλων προγραμμάτων αλλά με νέα κεφάλαια από τα κράτη-μέλη. Η συγκεκριμένη παράγραφος λέει τα εξής: «Το ΕΚ θεωρεί ότι οι απρόβλεπτες πληρωμές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2016 για την Ελλάδα, θα πρέπει συνεπώς να προέλθει από διαθέσιμες πιστώσεις στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ (Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαίσιου)».


Η παράγραφος έμεινε ως έχει, παρά την προσπάθεια κάποιων βουλευτών να την καταργήσουν μέσω τροπολογιών, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν.


Για τους αγρότες: Το ΕΚ λαμβάνει ιδιαίτερα υπ' όψιν του την τρέχουσα κρίση που πλήττει τους ευρωπαίους γεωργούς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα. Έτσι, ενσωματώνει στον προϋπολογισμό 2016 ποσό ύψους 500 εκατ ευρώ για έκτακτα μέτρα στήριξής τους.


Για τους νέους: Το ΕΚ προτείνει νέες αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2016 για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΥΕΙ) προτείνοντας αύξηση κατά 473,2 εκατομ. ευρώ για το εν λόγω πρόγραμμα το 2016.


Για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις: Με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας το ΕΚ ενισχύει το αρμόδιο πρόγραμμα COSME με 16,5 εκατ ευρώ.


Για το ίδιο το ΕΚ: Ο προϋπολογισμός του αυξάνεται κατά 1,6% ενώ προστίθεται και ένας φάκελος των 15 εκατ. για την ασφάλειά του με έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχισθούν το 2016.


Η επόμενη διαβούλευση για τον προϋπολογισμό 2016 προβλέπεται για τις 9 Νοεμβρίου με την ελπίδα μιας τελικής συμφωνίας με το Συμβούλιο στις 18 Νοεμβρίου.

πηγή: AΠΕ/ΜΠΕ

0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ