Το ΣτΕ ακύρωσε τη μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου εκτάσεων στο παραλιακό μέτωπο Αττικής.

 

Πρόκειται για εκτάσεις από το Λαγονήσι μέχρι την Παλαιά Φώκαια, παραθαλάσσιες και μη, που το 2014 μεταβιβάστηκαν στο «Παράκτιο Μέτωπο» Α.Ε. με υπουργική απόφαση. Ένα χρόνο αργότερα μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., λόγω της απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη.

 

Ο δήμος Σαρωνικού είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Δ΄ Τμήμα με την υπ΄ αριθμ. 2298/2020 απόφασή του- πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγητής ο πάρεδρος Νικόλαος Μαρκόπουλος- έκανε δεκτή την αίτηση και ακύρωσε την μεταβίβαση των εν λόγω εκτάσεων.

 

Το ΣτΕ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του δήμου Σαρωνικού Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο, έκρινε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., διάδοχος της «Εταιρείας Συμμετοχών Περιουσίας» Α.Ε., δεν μπορεί να διατηρεί την κυριότητα ακινήτων του Δημοσίου ή του ΕΟΤ τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας, ούτε να διοικεί και να διαχειρίζεται ακίνητα που περιλαμβάνουν εντός αυτών κοινόχρηστα, εκτός συναλλαγής, τμήματα ζωνών αιγιαλών και παραλίας τα οποία χαρακτηρίστηκαν ή χαρακτηρίζονται Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, ανεξάρτητα του χρόνου και του τρόπου που περιήλθαν σε αυτήν.

 

Οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν εξαιρούν από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ Α.Ε. όσα ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου 4389/2016, αλλά και τους αιγιαλούς και τις παραλίες που υπάγονται στον ίδιο νόμο. Κατά συνέπεια, η μεταβίβαση που είχε γίνει σε εφαρμογή του νόμου 4146/2013, έχει χάσει πλέον το νόμιμο έρεισμα της και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να παράγει έννομες συνέπειες.

 

Επιπλέον, οι αιγιαλοί που είχαν παραχωρηθεί στην ΕΤΑΔ Α.Ε. στις περιοχές Λαγονήσι, Αλυκές, Παλαιά Φώκαια και Μαύρο Λιθάρι, ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, τα οποία υπάγονται σύμφωνα με το νόμο 4484/2017 στη διοίκηση και διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας , εξαιρούνται κατά συνέπεια της παραχώρησης στην ΕΤΑΔ Α.Ε.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ