Προκαταρκτική και για την ποιότητα του νερού στην Αγριάς μετά από αναφορά πολίτη διατάχθηκε από την εισαγγελία Βόλου.

 

Διερευνάται η ύπαρξη υδραργύρου, οι κλειστές κοινόχρηστες βρύσες και οι εκ περιτροπής διακοπές νερού. Σύμφωνα με την αναφορά, η ΔΕΥΑΜΒ καθίσταται υπεύθυνη για το γεγονός ότι οι κάτοικοι δε μπορούν να καταναλώσουν πόσιμο νερό και μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

 

Η αναφορά

 

«Περί τα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους 2021, η ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε την διακοπή παροχής ύδατος δια του συστήματος των κοινόχρηστων κρηνών βρυσών του πρώην Δήμου Αγριάς με την αιτιολογία ότι έχει βαρέα μέταλλα με αποτέλεσμα να στερηθούν οι πολίτες το πηγαίο νερό της περιοχής Ανεμούτσα.

 

Στη συνέχεια, στις 19/5/21 με νέα ανακοίνωση η ΔΕΥΑΜΒ απαγορεύει την χρήση για οικιακή κατανάλωση δηλαδή πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή φαγητού του νερού και του ετέρου δικτύου ύδρευσης της περιοχής Αγριάς που προορίζεται για την κατανάλωση εκάστης οικίας με την αιτιολογία της υπέρβασης των βαρέων μετάλλων.

 

Περαιτέρω με την 12/6/ 21 ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ απευθύνει έκκληση στους δημότες της Αγριάς για απόλυτο περιορισμό της χρήσης για τήρηση των κανόνων υγιεινής και αποφυγή τυχαίων διακοπών νερού και βλαβών στο δίκτυο από την είσοδο αέρα.

 

Στη συνέχεια με νέα ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο εξηγεί πως θα γίνουν εκ περιτροπής διακοπές ύδατος από την 14/6/21, ήμερα Δευτέρα, καθ’ οτι σε μια των γεωτρήσεων που υδρεύεται η πόλη της Αγριάς παρουσιάζει ακόμη υπέρβαση σε υδράργυρο.

 

Εκ της ανωτέρω πολιτικής της ΔΕΥΑΜΒ, προδήλως προκύπτουν τα εξής ερωτήματα α. Πότε επιτέλους θα διασφαλισθεί η ποιότητα του νερού άρα και η διασφάλιση της υγείας των δημοτών της Αγριάς;

 

β. Γιατί δεν συνδέονται, εφοδιάζοντας με νερό, οι κοινόχρηστες βρύσες με πηγαίο νερό από τις καθαρές πηγές ώστε να υπάρξει μερική ανακούφιση των κατοίκων της Άγριας;

 

Συνακόλουθα οι ανωτέρω ενέργειες και παραλείψεις της ΔΕΥΑΜΒ και εξ αυτής προκύπτουσας λειψυδρίας για το διάστημα αποκατάστασης της παροχής κατάλληλου και υγιεινού νερού Δημιούργησαν εκ των πραγμάτων λειψυδρία, προς αποφυγή της οποίας παρέχεται ακόμη ακατάλληλο και επικίνδυνο νερό όπως άλλωστε παραδέχεται και η ΔΕΥΑΜΒ, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο προς αντιμετώπιση της νοσηρής αυτής κατάστασης από τους υπεύθυνους.

 

Προς τούτο πρέπει να ελεγχθούν όσοι έχουν την ευθύνη για την ολιγωρία που επιδεικνύουν επί μακρόν για την αποκατάσταση των πραγμάτων. Παρακαλώ για τις σχετικές δίκες σας ενέργειες.»