Χιλιάδες οι αιώνιοι φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας, καθώς μόνο 40%- 50% από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι είναι σήμερα ενεργοί και στο όριο των σπουδών που προβλέπεται για κάθε τμήμα. 

 

Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα μετά το αίτημα του υφυπουργού, Βασίλη Διγαλάκη να δοθούν στοιχεία από τα ΑΕΙ προκειμένου να «μοιραστεί» βάσει των ενεργών φοιτητών τους, μια επιπλέον χρηματοδότηση περίπου 7 εκατ. ευρώ.

 

Όπως αποδεικνύεται, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι γύρω στα 102.000 άτομα, ενώ εκείνοι που φαίνονται ότι παρακολουθούν τυπικά τις σπουδές τους και βρίσκονται στο όριο των σπουδών τους δεν φτάνουν τα 50.000 άτομα.

 

Στο ΕΜΠ η αντιστοιχία είναι περίπου 50%- 50% ενώ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γύρω στο 45% για τους ενεργούς φοιτητές στο όριο της φοίτησης.

 

Καλύτερη αναλογία υπέρ των ενεργών φοιτητών έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στο ΑΠΘ είναι εγγεγραμμένοι άλλοι 7.677 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 4.364 υποψήφιοι διδάκτορες και 242 μεταδιδάκτορες.

 

Την ίδια στιγμή, στο ΠΑΜΑΚ ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται στους 17.385 και ο αριθμός των ενεργών φοιτητών, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μετά το 2013 (στο ΠΑΜΑΚ όλα τα τμήματα είναι τετραετούς φοίτησης) ανέρχεται στους 10.337, ποσοστό 40%.

 

 

Με πληροφορίες από Τα Νέα, voria.gr