Η ανάγκη για συνέχιση της χορηγίας του Δήμου Αθηναίων για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και εκπροσώπους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ).

 

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω συνεργασία ξεκίνησε μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, από αρχές Απριλίου 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοιού και κατέστη δυνατόν να υποστηριχθούν σε εβδομαδιαία βάση 45 τρανς και ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Εκ μέρους του ΣΥΔ τέθηκαν και μια σειρά ζητημάτων με επίκεντρο τις προκλήσεις που προκύπτουν από την διαδικασία του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σχετικά με την μεταβολή των εγγράφων των τρανς προσώπων στα Δημοτολόγια με αφορμή πρόταση του ΣΥΔ για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου αλλά και σεξουαλικού προσανατολισμού προς το προσωπικό του Δήμου που εργάζεται στα Δημοτολόγια, στην Δημοτική Αστυνομία, στο υγειονομικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό των υπηρεσιών αλληλεγγύης που εργάζεται σε υπηρεσίες του Δήμου.

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τήρησης αρχής της ίσης μεταχείρισης, επισημάνθηκε από το ΣΥΔ η υιοθέτηση διάταξης από το Δήμο Αθηναίων σύμφωνα και με το κοινοτικό κεκτημένο διάταξη για την ίση μεταχείριση συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου.

 

Ακολούθως, το ΣΥΔ έθεσε προς τον κύριο Δήμαρχο το ζήτημα της ανάληψης θετικών πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού στον χώρο της εργασίας μέσω προγραμμάτων για την απασχόληση σε Δημοτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα μέσω της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τη δυνατότητα ο Δήμος Αθηναίων -όπως έχουν πράξει άλλοι μητροπολιτικοί δήμοι σε χώρες της Ε.Ε.- να στεγάσει ένα ΛΟΑΤΚΙ κέντρο για τη στέγαση οργανώσεων, ή εναλλακτικά ίσως την απαλλαγή των γραφείων των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων από δημοτικά τέλη. Τέλος θέσαμε τρόπους υποστήριξης και συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων σε δράσεις του ΣΥΔ σχετικά με την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης και την Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εργασία στο σεξ».

 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανταποκρίθηκε θετικά:

 

α) Στη συνέχιση της χορηγίας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την κάλυψη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία,

 

β) Στην ανάγκη εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων προς προσωπικό του Δήμου σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου,

 

γ) Στην πρότασή για υιοθέτηση διάταξης απ' το Δημοτικό Συμβούλιο για την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.