Σε λιγότερο από έναν μήνα θα ξεκινήσουν οι καθιερωμένες θερινές εκπτώσεις για φέτος, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές. 

 

Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, μία ακριβώς ημέρα μετά τις εθνικές εκλογές, και θα διαρκέσουν έως τα τέλη Αυγούστου. Η «αυλαία» θα πέσει την Παρασκευή 31 Αυγούστου. 

 

Υπενθυμίζεται πως, όπως και σε κάθε άλλη περίοδο εκπτώσεων, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση ενώ επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

 

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο 1520.

 

Στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι:

-Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών.
-Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.
-H παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων.


Με την Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης:

-Ταχυδρομικά: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Πλ. Κάνιγγος, 101 81, ΑΘΗΝΑ
-Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]