Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ούτε να κάνουν χρήση του προϊόντος THE BEAST CAPSULES Stiff Boy LLC, που προορίζεται για την ενίσχυση της σεξουαλικής επίδοσης των ανδρών. 

 

Το συγκεκριμένο προϊόν προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας και, όπως προειδοποιεί ο ΕΟΦ, η διάθεσή του στη χώρα μας δεν έχει αποκλειστεί μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αμερικανικές αρμόδιες αρχές, το προϊόν περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη (sildenafil), χωρίς αυτή να δηλώνεται στη επισήμανση του.

 

Κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΦ από τις αμερικανικές αρμόδιες αρχές (FDA), «οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν» και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΦ, από μη εγκεκριμένες πηγές, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία.