Τις αποζημιώσεις που θα λάβουν οι πυρόπληκτοι για τα σπίτια τους, που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου, καθορίζει σχετική υπουργική απόφαση.

 

Ειδικότερα, η Κοινή Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε, προβλέπει τις παρακάτω αποζημιώσεις:

  • 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πληγέντος κτιρίου που πρέπει να κατεδαφιστεί και να ανακατασκευαστεί, έως 150 τ.μ. εμβαδού κλειστού χώρου κατεδαφιστέας ιδιοκτησίας, χρήσης κατοικίας.
  • 550 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πληγέντος κτηρίου που επισκευάζεται, σε συνδυασμό αποζημίωσης των πληγέντων φερόντων και μη φερόντων στοιχείων και έως 150 τ.μ. εμβαδού κλειστού χώρου επισκευάσιμης ιδιοκτησίας, χρήσης κατοικίας.

 

Ακόμη, προβλέπεται χορήγηση αρωγής για λοιπές χρήσεις κτιρίων, αναλογικά προς τα ανωτέρω ποσά, καθώς επίσης και η χορήγηση των τόκων των δανείων για τον σκοπό της αποκατάστασης κτιρίων.

 

Το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για την αποκατάσταση των κτιρίων των περιοχών ανέρχεται σε 132.000.000 ευρώ.

 

Επίσης, στη διαδικασία των εγκρίσεων βρίσκεται η Κοινή Απόφαση για την επιδότηση ενοικίου των κατοίκων που κατείχαν κύρια κατοικία στις περιοχές αυτές και αναμένεται η άμεση έκδοσή της.

 

Εντός της εβδομάδας θα ακολουθήσει και η έκδοση απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που θα ορίζει τις διαδικασίες χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής και τον τρόπο έκδοσης των σχετικών αδειών από τις υπηρεσίες του υπουργείου, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την αποκατάσταση των κτιρίων των περιοχών αυτών.

 

Παράλληλα, όπως μεταδίδει ο Σκάι, σύμφωνα με με τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις πληγείσες περιοχές, σε σύνολο περίπου 3.500 κτιρίων, 1.000 κρίθηκαν «κόκκινα», δηλαδή ακατάλληλα για κατοίκηση, και 794 «κίτρινα», που μπορούν να κατοικηθούν με τις αναγκαίες επισκευές. Περισσότερα από 1.700 κρίθηκαν «πράσινα», που δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πυρκαγιές.