Στα 80 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά ο Διαχειριστής του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) το κόστος από την ρευματοκλοπή στην χώρα μας, με έτος αναφοράς του 2016. 

 

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Διαχειριστής αναφέρει πως, βάσει των στοιχείων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι «μη τεχνικές απώλειες» - κυρίως ρευματοκλοπές - στο δίκτυο της χώρας, εκτιμήθηκαν σε 1.800 γιγαβατώρες.

 

Σε τιμές χονδρικής, η κλεμμένη ενέργεια κοστολογείται στα 80 εκατομμύρια ευρώ που ισοδυναμούν με το ελάχιστο των χαμένων εσόδων. 

 

Συνολικά, η καταναλωθείσα αλλά μη τιμολογηθείσα ενέργεια για το 2016 υπολογίζεται στα 970 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 359 εκατ. το 2011.

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της ΔΕΗ προ επισφαλειών διαμορφώνθηκαν στα 4,3 δις. το 2016, ενώ οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (όπου περιλαμβάνονται οι ανεξόφλητες οφειλές με καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες στη μέση τάση και 6 μήνες στη χαμηλή) ήταν 2,7 δις.

 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση των εμπορικών και των επισφαλών απαιτήσεων οφείλεται στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών χαμηλής και μέσης τάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και διαφόρων έκτακτων επιβαρύνσεων στα τιμολόγια.