Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, για την έκδοση του ομολόγου διάρκειας 5 ετών.


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, προβλέπεται η έκδοση στις 01/08/2017 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, αρχικής ονομαστικής αξίας 3 δισ. ευρώ, σταθερού επιτοκίου όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 5 ετών και λήξης στις 01/08/2022.

 

Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ και στην ημερομηνία έκδοσης (01/08/2017) θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από βιβλίο προσφορών. Αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 1 Αυγούστου 2018.

 

Επίσης, η απόφαση προβλέπει ότι για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Ενώ για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης, θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των 400.000 ευρώ.

 

Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.

 

Όπως σημειώνεται ακόμα, το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.


Επιπλέον, «μέρος της ονομαστικής αξίας της έκδοσης, ή των προσόδων αυτής, δύνανται να χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων λήξεως 17/04/2019, επιτοκίου 4,75% με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114028534, που θα προσφερθούν τελικώς προς επαναγορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Ανταλλαγής (Tender Offer Memorandum)».

 

Ολόκληρη η απόφαση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.