Η οικονομική κρίση δεν επηρέασε τη διάρθρωση του οικονομικού μοντέλου της χώρας

Η οικονομική κρίση δεν επηρέασε τη διάρθρωση του οικονομικού μοντέλου της χώρας Facebook Twitter
Konstantinos Tsakalidis / SOOC
0

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να έχει μεταβάλλει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, σε ανάλυση τους.


Ωστόσο όπως αναφέρεται στην μελέτη να διακρίνονται ορισμένες τάσεις μελετώντας τη συμμετοχή των τομέων δραστηριότητας στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας.


Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια αύξηση της συμβολής του τριτογενούς τομέα στην ελληνική οικονομία από 81,5% το 2010 σε 82,8% σήμερα, που οφείλεται πρωτίστως στον κλάδο του τουρισμού, και δευτερευόντως στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εμπορίας αυτοκινήτων και των μεταφορών. Είναι ενδεικτικό ότι ο γενικός κλάδος τουρισμός-εμπόριο-μεταφορές αύξησε την συνεισφορά του το 2014 στο 26,0%, από 24,3% το 2010 , ενώ ο υπόλοιπος τριτογενής τομέας παραμένει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο συμμετοχής (57%).


Σημειώνεται ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2015, η προστιθέμενη αξία του τομέα των Υπηρεσιών μειώθηκε ελαφρά κατά 1,1% σε τρέχουσες τιμές σε ετήσια βάση, έναντι, ωστόσο, μεγαλύτερης πτώσης το πρώτο τρίμηνο 2014, με αποτέλεσμα η ποσοστιαία συμμετοχή του στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας να διαμορφωθεί στο 82,8% (82,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014).


Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα υπέστη σημαντική πτώση κυρίως, λόγω της μειωμένης συμβολής του κλάδου των κατασκευών , από 4,4% το 2010 σε 1,8% το 2014. Κατά συνέπεια η ποσοστιαία αναλογία του δευτερογενούς τομέα στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας μειώθηκε αισθητά στο 13,4% το 2014 από 15,2% που απέδωσε το 2010.


Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρει η ανάλυση, ότι η προστιθέμενη αξία των Κατασκευών μειώθηκε κατά 18,8% το 2014 και κατά 28,2% στο πρώτο τρίμηνο του 2015, σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας να συρρικνωθεί περαιτέρω στο 1,4% στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Μάλιστα η μείωση της σημασίας των κατασκευών ήταν αδιάλειπτη καθ' όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η μικρή άνοδος της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα από 3,2% το 2010 σε 3,8% το 2014. Η ανοδική του πορεία συνεχίζεται και το 2015.
Συγκεκριμένα, η προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα αυξήθηκε σημαντικά κατά 6,0%, σε τρέχουσες τιμές, στο πρώτο τρίμηνο του 2015, έναντι οριακής αυξήσεώς του στην αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά συνέπεια, η ποσοστιαία συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε στο 4,2% στο πρώτο τρίμηνο 2015, από 3,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο 2014.


Ανάλογη είναι και η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία για την απασχόληση με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η απασχόληση μειώθηκε σωρευτικά κατά 23,3% το διάστημα 2008-2014. Όσον αφορά στην κατανομή της απασχολήσεως ανά τομέα δραστηριότητας, αυτή έχει μεταβληθεί σημαντικά από το 2008 μέχρι το 2014. Ειδικότερα το 2010, το ποσοστό των απασχολουμένων στον δευτερογενή τομέα ως προς το σύνολο των απασχολουμένων ήταν στο 19,6%, ενώ το 2014 στο 15%, εξέλιξη αναμενόμενη δεδομένης της καθίζησης που σημειώθηκε κυρίως στις κατασκευές και τη μεταποίηση κατά το διάστημα αυτό. Αντίθετα, αυξήθηκε η συμμετοχή της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα ως προς το σύνολο των απασχολουμένων, στο 71,5% το 2014, από 68% το 2010.

0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ