Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Συμφωνία για τα κράτη-μέλη όπου πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Συμφωνία για τα κράτη-μέλη όπου πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας Facebook Twitter
iStock
0

Χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με το Κοινωνικό Ταμείο για την κοινωνική ένταξη, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Στήριξη των νέων και των παιδιών που βρίσκονται αντιμέτωπα με την φτώχεια

Η συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών της ΕΕ ορίζει ότι οι χώρες στις οποίες ο αριθμός των παιδιών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ, θα πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον το 5% των πόρων του Ταμείου σε δράσεις που συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή.

Ωστόσο, και τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν μέρος των κονδυλίων που τους αντιστοιχούν για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Οι προγραμματισμένες δαπάνες σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί από την κρίση της νόσου COVID-19. Σε χώρες όπου ο αριθμός των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ, το 12,5% των πόρων του Ταμείου θα δαπανηθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Τα σχετικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως υπό τη μορφή μαθητείας, και τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Παροχή βοήθειας σε όσους το χρειάζονται περισσότερο

 

Το Κοινοβούλιο πέτυχε στις διαπραγματεύσεις να αφιερωθεί τμήμα του προϋπολογισμού στην καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας σε κάθε κράτος μέλος. Τουλάχιστον το 3% των κονδυλίων θα δαπανηθεί προς όφελος όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, μέσω της παροχής τροφίμων και βασικών αγαθών ή μέσω της αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, η οποία ορίζεται ως η αδυναμία κάλυψης του κόστους απρόβλεπτων δαπανών, επαρκούς θέρμανσης, θρεπτικών γευμάτων ή διαρκών αγαθών.

Άλλα σημεία της συμφωνίας

-Το 25% των κονδυλίων θα διατεθεί για την κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων

-Επαρκής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων στα κράτη μέλη

-Διασφάλιση ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ θα σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την Ευρώπη. Συμφωνήσαμε να στηρίξουμε τους εργαζομένους, τους νέους, τα παιδιά και τους σπουδαστές με σχεδόν 90 δισ. ευρώ.», δήλωσε ο εισηγητής David Casa (ΕΛΚ, Μάλτα).

«Είμαι πεπεισμένος ότι τα χρήματα αυτά θα ενισχύσουν στοχευμένα εκείνους που τα χρειάζονται πραγματικά: άνεργους ανθρώπους, άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, παιδιά σε συνθήκες φτώχειας και νέους, στους οποίους θα πρέπει να δοθούν όλες οι ευκαιρίες για εργασία, κατάρτιση και σπουδές. Πρόκειται για σαφές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένο και θετικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών της».

Τόσο το Κοινοβούλιο στο σύνολό του όσο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τη συμφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επενδύει στους πολίτες για περισσότερα από 60 χρόνια. Συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των νέων, αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της υγείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, τα μεμονωμένα έργα και προγράμματα που αναπτύσσονται πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Το νέο ESF+ συγχωνεύει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία.

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ