Το 2020, το προσδόκιμο επαγγελματικού βίου για τους 15χρονους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 35,7 έτη, 0,2 χρόνια μικρότερη δηλαδή από τον μέσο όρο για το 2019. Ένα από τα χαμηλότερα προσδόκιμα εργασιακού βίου καταγράφεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Eurostat, είναι η πρώτη φορά από το 2000 που το προσδόκιμο εργασιακής ζωής έχει μειωθεί. Ο αριθμός των ετών που οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό της χώρας τους (απασχολούμενοι ή άνεργοι) κατά τη διάρκεια της ζωής τους επηρεάστηκε από την πανδημία της COVID-19.

 

Μεταξύ άλλων, τα άτομα που θα ήταν διαθέσιμα για εργασία και θα είχαν αναζητήσει εργασία, μάλλον έχουν εγκαταλείψει την αναζήτησή τους λόγω των χαμηλών προσδοκιών.

 

Duration of working life on the decline in 2020

 

Όσον αφορά στο χάσμα μεταξύ των φύλων, αυτό μειώθηκε σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ 2000 και 2020 από 7,1 χρόνια το 2000 σε 4,8 χρόνια το 2020, ενώ το προσδόκιμο επαγγελματικού βίου για τις γυναίκες αυξήθηκε κατά 4,5 χρόνια και για τους άνδρες αυξήθηκε κατά μόλις 2,2 χρόνια την ίδια περίοδο.

 

Duration of working life on the decline in 2020

 

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία είχαν το μεγαλύτερο προσδόκιμο το 2020 (42,0, 41,0 και 40,0 έτη αντίστοιχα). Αυτά ήταν τα μόνα τρία κράτη μέλη της ΕΕ όπου ο εν λόγω δείκτης ήταν τα 40 έτη και άνω.

 

Ακολουθεί η Εσθονία (39,2 έτη), η Γερμανία (39,1 έτη) και η Φινλανδία (38,8 έτη). Αντίθετα, το χαμηλότερο προσδόκιμο επαγγελματικού βίου καταγράφηκε στην Ιταλία (31,2 έτη) αλλά και στην Ελλάδα και την Κροατία (και τα 32,8 έτη), το Βέλγιο (33,4 έτη) και τη Βουλγαρία (33,5 έτη).