Το 27,5% των Ελλήνων είναι αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat

 

Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 21,9%, ενώ η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία (35,8%) και τη Βουλγαρία (33,6%). 

 

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (11,5%), τη Σλοβακία (13,8%), τη Σλοβενία (14,3%), στην Ολλανδία (15,8%) και τη Φινλανδία (15,9%).

 

Eurostat: Το 27,5% των Ελλήνων αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού

 

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού είναι το 31,5% του ανήλικου πληθυσμού (24,2% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος). Σε ό,τι αφορά στους άνω των 65 ετών, το 19,3% των Ελλήνων είναι αντιμέτωποι με αυτό τον κίνδυνο, έναντι 20,4% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ. 

 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζει το 29,7% των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα (22,3% στην ΕΕ) και το 25,7% εκείνων χωρίς παιδιά (21,6% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος). 

 

Συνολικά στη χώρα μας, το 28,8% των γυναικών και το 26,1% των ανδρών αντιμετωπίζουν αυτό τον κίνδυνο (22,9% και 20,9% ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος). Τέλος, το 67,5% των ανέργων στην Ελλάδα είναι αντιμέτωποι με αυτό τον κίνδυνο και το 16,1% των εργαζομένων (66,2% και 11,8% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αντίστοιχα). 

 

Eurostat: Το 27,5% των Ελλήνων αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ