Εντός στόχων τα έσοδα - Στα 1,840 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Εντός στόχων τα έσοδα - Στα 1,840 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα Facebook Twitter
0

Καλύτερα από τους μνημονιακούς στόχους κινήθηκαν το πρώτο πεντάμηνο του έτους το πρωτογενές πλεόνασμα και πολλές κατηγορίες κρατικών εσόδων, υστέρηση καταγράφηκε, ωστόσο, στις αποκρατικοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος 2017,το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 1,840 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,456 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,050 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το ίδιο πεντάμηνο παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,242 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,649 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,033 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής) 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το πεντάμηνο το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,682 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζεται ουσιαστική απόκλιση από τον στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,915 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ, χωρίς ουσιαστική απόκλιση έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 44 εκατ. ευρώ ή 7,8%,

β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 45 εκατ. ευρώ ή 4,5%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 251 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 8,3%,

στ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 10,3%,

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 12,4%,

η) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

θ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 35 εκατ. ευρώ ή 6,8%,

ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 44 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 2,2%,

β) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λπ.) κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

γ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 340 εκατ. ευρώ ή 26,1%, (σ.σ. 340 εκατ. λιγότερα του αναμενομένου)

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών τον Μάιο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,573 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,466 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 767 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,381 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,357 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 11 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Μαΐου 2017 ανήλθαν σε 311 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (204 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) τον Μαΐο ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2017 ανήλθαν στα 19,924 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 792 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (20,716 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,169 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 140 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 39 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 30 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 291 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 584 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 129 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 86 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ (Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων) διαμορφώθηκαν σε 755 εκατ. ευρώ χωρίς απόκλιση έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,482 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,262 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ χωρίς απόκλιση έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ