Την τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για σεισμόπληκτα ακίνητα στο Βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλία ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. 

 

Νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το υπουργείο στη Βουλή προβλέπει την τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές βλάβες στον σεισμό που σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020- αφορά τη Σάμο, την Ικαρία και τη Χίο- και στον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, απόφαση που αφορά τη Λάρισα και τα Τρίκαλα. 

 

Η απαλλαγή χορηγείται για το κτίσμα και το αναλογούν οικόπεδο και αφορά το έτος καταστροφής και τα επόμενα δύο έτη, σημειώνει το ΥΠΟΙΚ σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Για τη χορήγηση της απαλλαγής, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη ΔΟΥ τους, προσκομίζοντας το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από το οποίο προκύπτει η βλάβη του ακινήτου.

 

Για τις ΔΟΥ που έχουν ήδη ενταχθεί στην πιλοτική πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά (επιλογή ΔΟΥ, Θεματική Ομάδα «Κεφάλαιο», Διαδικασία «Αίτηση μείωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ», όπου θα επισυναφθούν η αίτηση και το σχετικό δικαιολογητικό).

 

Για τις υπόλοιπες ΔΟΥ, η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί με συστημένη επιστολή, με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με email ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ.