Βούλα Παπαϊωάννου: Μουσείο Ακρόπολης, Πεπλοφόρος. Αθήνα, 1935-39, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Βούλα Παπαϊωάννου: Μουσείο Ακρόπολης, Πεπλοφόρος. Αθήνα, 1935-39, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Δημήτρης Χαρισιάδης:
Η οδός Αθηνάς με την Ακρόπολη στο βάθος. Αθήνα, 1962, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Δημήτρης Χαρισιάδης: Η οδός Αθηνάς με την Ακρόπολη στο βάθος. Αθήνα, 1962, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Νικόλαος Τομπάζης: Μουσείο Ακρόπολης, Αίθουσα Ζωφόρου. Αθήνα, Ιούλιος 1960, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Νικόλαος Τομπάζης: Μουσείο Ακρόπολης, Αίθουσα Ζωφόρου. Αθήνα, Ιούλιος 1960, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Nelly’s: Η Ουγγαρέζα χορεύτρια Nikolska στον Παρθενώνα. Αθήνα, 1929, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Nelly’s: Η Ουγγαρέζα χορεύτρια Nikolska στον Παρθενώνα. Αθήνα, 1929, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Nelly’s: Η πρόσταση των Κορών του Ερεχθείου. Αθήνα, 1930 περίπου, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Nelly’s: Η πρόσταση των Κορών του Ερεχθείου. Αθήνα, 1930 περίπου, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Nelly’s: Τμήμα της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα με παράσταση ιππέων. Αθήνα, 1932-1939, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Nelly’s: Τμήμα της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα με παράσταση ιππέων. Αθήνα, 1932-1939, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Δημήτριος Χαρισιάδης: Άποψη της Ακρόπολης από το Ναό του Ολυμπίου Διός. Αθήνα, Ιούνιος 1959, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Δημήτριος Χαρισιάδης: Άποψη της Ακρόπολης από το Ναό του Ολυμπίου Διός. Αθήνα, Ιούνιος 1959, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Frédéric Boissonnas, Η κατάφυτη παριλίσια περιοχή με το Ολυμπιείο και την Ακρόπολη στο βάθος, 1910. Φωτογραφικό αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Frédéric Boissonnas, Η κατάφυτη παριλίσια περιοχή με το Ολυμπιείο και την Ακρόπολη στο βάθος, 1910. Φωτογραφικό αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

 

Δημήτριος Χαρισιάδης. Η Ακρόπολη την εποχής της αντιπαροχής. 1950. Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη.
Δημήτριος Χαρισιάδης. Η Ακρόπολη την εποχής της αντιπαροχής. 1950. Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη.

 

Ιωάννης Λάμπρου. Αθήνα δεκαετία 1960. Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη.
Ιωάννης Λάμπρου. Αθήνα δεκαετία 1960. Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο αφιέρωμα της LIFO στην Ακρόπολη το 2009