Η σκηνή της τέχνης της Νέας Υόρκης εξακολουθεί να προσφέρει την ιδέα του «αμερικανικού ονείρου»;

Γιατί, την προσέφερε ποτέ;

Το internet έχει αλλάξει τον τρόπο που βιώνουμε την τέχνη;

Έχει αλλάξει σίγουρα τον τρόπο που οι άνθρωποι αγοράζουν τέχνη. Αλλά δεν πιστεύω ότι η αναπαραγωγή έργων τέχνης που υπάρχουν στο internet προσφέρει πραγματική εμπειρία, εκτός από τα έργα που είναι φτιαγμένα ειδικά για το internet.

 

angelosays.com
twitter.com/angelosays