Σε πανηγύρι της Αρκαδίας, η λαϊκή ορχήστρα παίζει τα Καγκέλια, και δυο νέοι αποφασίζουν να το χορέψουν κάπως διαφορετικά.

 

Δέκα με τόνο για την εφευρετικότητα. Τώρα για το αποτέλεσμα, δε ξέρω τι βαθμό θα έπαιρναν...