στην τελευταία φαίνεται και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι ζωγραφιές

 

 

*κι άλλες