(το αποδεικνύει μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε ενυδρείο, κοιτώντας πλάσματα όπως αυτά)