...και Καλό Μήνα να έχουμε!

 

 

 

 

Μεγάλη Αλήθεια!

 

 

 

 

Αουτς! 

 

 

 

 

Άκου εκεί... 

 

 

 

 

Θα σέβεσαι! 

 

 

 

 

Τότε αλλάζει το πράγμα.

 

 

 

 

Προνοητική, όπως πάντα.  

 

 

 

 

Μια κάποια αλήθεια.  

 

 

 

 

Η πιο αγαπημένη από όλες! 

 

 

 

 

Η χείριστη!