Όλη μου η ζωή.

 

 

 

 

Προτείνω να γράφετε αυτά στις παρενθέσεις.

 

 

 

 

Φύγε από δίπλα μου, θνητέ.

 

 

 

 

Γιατί δεν έχω αμάξι, Βαγγέλη! 

 

 

 

 

Αυτό που ισούται με εφτά.

 

 

 

 

Στοίχημα ότι και τότε θα γκρίνιαζα.

 

 

 

 

Και φτύνατε τα κουκούτσια λες και ήσασταν σε τίποτα western.

 

 

 

 

Ένα όνειρο έχω...