Άχρηστες ερωτήσεις

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Γλυκόλογα????

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Η συνωμοσιολόγα

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Κλαψ λυγμ

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Και τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Απλοποίηση

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Όχι

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Τι ερωτήσεις είναι αυτές Γιώργο;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021

 

Ενηλικίωση

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 5/10/2021