Μα κάθε σπίτι, όμως...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

... και βέβαια, μη λέμε τα αυτονόητα! 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

Δύο σε ένα!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

Άλλο κι ετούτο!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

Σκληρή / Σκληρός!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

Να, γι' αυτό, ας πούμε, είναι και «πρώην»!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

Άχου, τι κρίμα...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

Καλέ, το παθαίνετε κι εσείς αυτό;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης 23/06/2020

 

 

Ευχαριστώ, ευχαριστώ!