Έξυπνο

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Ναι ε;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Μάλλον, ίσως, λες;, δεν ξέρω, μπορεί, σίγουρα

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Είναι (όταν τον πίνω με τη μαμά μου)

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Ατιμούλικο

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Ξεκάθαρο

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Συμπονετικός/η

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Υπερβολές

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021

 

Έξυπνες κακίες

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης 18/11/2021