Ναι, αλλά τυγχάνει να μην είμαι και βασίλισσα...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Έτσι το θέλουν, έτσι θα το έχουν!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Καλό καλοκαίρι είπαμε;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Άντε ανοίξτε και κανά Μπαμπινιώτη μωρέ. 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Να τις λέμε και αυτές τις μεγάλες αλήθειες.  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Μη σας πω και του χρόνου.  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Αχ γκαντεμιά!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Άντε γιατί καλομάθατε.  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

... και βέβαια, τι είμαστε, τίποτα βασικοί;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 05/06/2020

 

 

Καλά δεν το σκέφτηκε κανένας σας;