Και τα κύματα πότε μας πηδίζουν,
που στα νέφη σού φαίνεται πως να 'σαι,
και πότε τόσο ανέλπιστα βυθίζουν,
που μην ανοίξει η κόλαση φοβάσαι·
οι κουπηλάτες κατά μέ γυρίζουν,
βλασφημούν, και μου λένε: Ανάθεμά σε.
Η θάλασσα αποπάνου μας πηδάει,
και το καράβι σύψυχο βουλιάει.